Закон України Про екологічну експертизу

Стаття 4. Мета екологічної експертизи

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Стаття 5. Основні завдання екологічної експертизи

Основними завданнями екологічної експертизи є:

1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;
2) організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;
3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, будівельних норм і правил; (Пункт 3 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III (1642-14) від 06.04.2000)
4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, і якість природних ресурсів; (Пункт 4 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III (1642-14) від 06.04.2000)
5) оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; (Пункт 5 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III (1642-14) від 06.04.2000)
6) підготовка об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків екологічної експертизи.

[...]
начало
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

Вернуться на главную страницу эко энергетики     Раздел В тему!

Что еще есть по теме?

Вернуться на главную страницу эко энергетики     Раздел В тему!