Історія Проекти Справи Семінари, круглі столи тощо.. Законодавство України
 
logo
Громадська еколого-правова організація "ЕкоПраво-Київ"  
 
Телефон:
+380 (44) 228-75-10
Факс:
+380 (44) 228-75-10
 
Поштова адреса:
04119, Київ,
А/С 51
 Email:
Англійська
  Діяльність 
 

 Головна мета 


— сприяти розвитку демократії та побудові громадянського суспільства в Україні, шляхом реалізації прав людини, в першу чергу, в сфері охорони навколишнього природного середовища, її життя та здоров'я.

 Види діяльності організації 

 • безкоштовні юридичні консультації для громадян і неурядових організацій з питань реалізації їх екологічних прав;

 • захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян і неурядових організацій (НУО) з екологічних та інституційних питань в судах;

 • розповсюдження та популяризація правових знань;

 • інформаційна та просвітницька робота серед населення, еколого-правова освіта;

 • співробітництво юристів-екологів з Урядом і урядовими організаціями, громадськими НУО з проблем захисту навколишнього природного середовища та здоров'я людей;

 • теоретичні та науково-практичні семінари, конференції, зустрічі представників усіх зацікавлених груп з питань застосування екологічного законодавства та реалізації екологічних прав громадян;

 • участь у законотворчому процесі: у розробленні проектів національних законодавчих актів України, нормативно-правових актів, локальних актів, внесення поправок та змін в існуючі закони, дача експертних оцінок; 

 • участь у дебатах щодо нових екологічних законів і законів, пов'язаних із діяльністю НУО;

 • видавнича діяльність;

 • налагоджування діалогу з представниками урядових структур, депутатами Української Верховної Ради з екологічних питань, а також з питань участі НУО в формуванні соціально-екологічної політики в Україні; 

 • співпраця з міжнародними урядовими, міжурядовими та неурядовими організаціями (участь в розробленні міжнародних правових та програмних документів, проведенні міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, у міжнародних громадських екологічних та еколого-правових мережах);
 • публікації в інших періодичних виданнях  

  NORTHERN LIGHTS / Літо 2001 - Щоквартальник Північного Альянсу за Стійкий розвиток (ANPED) /

  Юридична практика /№ 4 (214) від 27 січня 2002р. /

  Зеркало Недели /№ 3 (378) субота 26 січня - 1 лютого 2002р. /

 Предмет основної уваги організації 

 • юридична допомога громадянам і екологічним НУО;

 • пропаганда правових знань;

 • консолідація екологічних НУО, через участь у загальних проектах, в опрацюванні екологічного законодавства, підготовка та проведення семінарів і конференцій.
 

| Головна || Історія || Діяльність || Проекти || Справи || Семінари || Партнери || Закони |