М е н ю :

Н о в и н и :

 
Список нормативно-правових актів в сфері відходів:

 

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” N 4004-XII від 24.02.94
 2. ЗАКОН УКРАЇНИ N187/98-ВР від 05.03.98 „Про відходи”
 3. Закон України „Про благоустрій населених пунктів” № 2807-15 від 06.09.05 р
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 р. N 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів"
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 р. N 217 "Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів"
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 р. N 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.98 р. N 1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів"
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.99 р. N 2034 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів"
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. N 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”
 10. Постанова Верховної Ради України від 06.10.2005 року N 2967-IV “ Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення”
 11. ДСТУ ДК 005-96. Класифікатор відходів
 12. ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99). Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін
 13. ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99). Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій
 14. ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99). Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги
 15. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.01.99 N 12 "Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів"
 16. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.99 N 41 "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо їх складання”
 17. Наказ МОЗ України від 19.06.96 № 173 „Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”
 18. Постанова Головного державного санітарного лікаря України МОЗ України від 1 липня 1999 р. N 29  „Державні санітарні правила та норми”
 19. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, N 54 від 21.03.2000 р. "Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів”
 20. Наказ Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.02.2004 р. N 35 „Про розроблення проекту Закону України "Про побутові відходи"
 21. Рішення колегії Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.09.2004 р. N 39 ”Про проект Закону України "Про побутові відходи"
 22. Наказ Державної податкової адміністрації України, від 17.03.2005 N 111 “ Про затвердження форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища”
 23. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України від 22.03.2005 N 21/104 “ Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України)”
 24. Наказ Державного комітету статистики України від 28.09.2005 року N 289 „Про затвердження Інструкції щодо порядку подання та заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2005 р. N 1200/11480)
 25. Наказ Мінбуду України від 10.01.06 № 2 „Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами”
 26. Наказ Мінбуду України від 10.01.06 № 3 „Про затвердження Санітарно-технічного паспорта полігону твердих побутових відходів (типового)”
 27. Наказ Мінбуду України від 10.01.06 № 4 „Про затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів”
 28. Наказ Мінбуду України від 10.01.06 № 5 „Про затвердження Рекомендацій з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих побутових відходів.
 29. Наказ Мінбуду України від 10.01.06 № 6 “Про затвердження Рекомендації із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів”
 30. Наказ Мінбуду України від 10.01.06 № 7 „Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України”
 31. Наказ Мінбуду України від 10.01.06 № 8 „Про затвердження Методики розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об’єктів поводження з твердими побутовими відходами”

 

Динамика развития Законодательства Украины по отходам:
 • В Законе Украины «Об отходах» предусматривалось, что на производителей продукции, имеющих возможность самостоятельно собирать и утилизировать свою использованную тару и упаковку, обязанность платить за соответствующие услуги не распространяется.
 • Ряд важных постановлений был принят в 1997—2001 годах Кабмином Украины. Для координации работ по использованию отходов как вторичного сырья была создана государственная компания «Укрэкокомресурсы».
 • Правительство одобрило и представило на рассмотрение Верховной Рады проект кодекса Украины об отходах, призванного значительно улучшить деятельность в этой сфере.

 

Програма поводження з твердими побутовими відходами

У населених пунктах України щороку накопичується 35 млн. куб. метрів твердих побутових відходів (ТПВ), які захоронюються на 770 полігонах загальною площею 3 тис. га та частково утилізуються на сміттєспалювальних заводах.

У загальному обсязі ТБО в Україні:

 • папір - 10,3 - 26,4 %
 • харчові відходи - 20 – 40%
 • деревина - 0,75 - 3,7%
 • текстиль - 0,2 - 8 %
 • метали - 1 - 5,8%
 • скло - 1,1 - 9 %
 • полімерні відходи та інші речовини - 0,6 – 6%
 • Очищення населених пунктів від ТПВ здійснюється з використанням 7,5 тис. спеціальних автомобілів від 56 спеціалізованих автопідприємств
 • ТПВ сортуються у 650 цехах і захоронюються на полігонах або переробляються на одному Київському сміттєспалювальному заводі, а інші заводи в м. Харкові, Севастополі та Дніпропетровську зараз не працюють

Мета Програми - створення умов для забезпечення повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини

Основні завдання:

 • зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження;
 • розробити та впровадити нове обладнання у сфері поводження з побутовими відходами;
 • реформувати систему санітарного очищення;

Етапи виконання:

перший (2005 - 2006 р.):

 • створення нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами;
 • реформування системи управління у сфері поводження з побутовими відходами;
 • стабілізація фінансово-економічного стану спеціалізованих автомобільних підприємств, діяльність яких пов'язана із санітарним очищенням населених пунктів;
 • забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою переоснащення системи санітарного очищення населених пунктів;
 • забезпечення проведення моніторингу побутових відходів;


другий (2007 - 2011 роки):

 • створення нового вітчизняного обладнання у сфері поводження з побутовими відходами;
 • впровадження комплексної переробки та утилізації ресурсоцінних компонентів побутових відходів і технологій ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу;
 • досягнення повсякденного санітарного очищення населених пунктів;
 • забезпечення перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

 

Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні
листопад 2003 - січень 2005 р.
 • Данське екологічне співробітництво з країнами Східної Європи (DANCEE)
 • Міністерство навколишнього середовища, Данія
 • Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства

Стратегія та План дій

 1. Вступ
 2. Базис Стратегії
 3. Структура Стратегії
 4. Стратегічний напрямок
  A – Технічний розвиток
 5. Стратегічний напрямок
  B – Фінансовий розвиток
 6. Стратегічний напрямок
  С – Інституціональний розвиток

Керівництво з впровадження стратегії

Том 1 Технічні, інституційні та законодавчі аспекти

 1. Вступ
 2. Планування поводження з ТПВ на місцевому/регіональному рівні
 3. Керівництво щодо технічного розвитку
 4. Керівництво щодо фінансового розвитку
 5. Керівництво щодо інституціонального розвитку
 6. Керівництво щодо інформування та виховання громадськості

Том 2 Наближення до ЄС

 1. Вступ
 2. Адаптація до ЄС у сфері відходів - проблеми та питання
 3. Спостереження відносно недоліків у порівнянні з законодавством ЄС
 4. Моніторинг процесу виконання адаптації
 5. Підготовка порівняльних таблиць
 6. Анкета з оцінки виконання адаптації - приклади для директив про відходи

Том 3 Проекти Спільного впровадження з полігонного газу

 1. Вступ
 2. Процедури по проектах СВ
 3. Виявлення зацікавленості
 4. Проектно-технічна документація для проектів з полігонного газу

Додатки:

 • Стандартні форми змісту для проектно-технічної документації
 • Приклад базової оцінки та обчислення скорочення викидів СО2 для теоретичного проекту з уловлювання та утилізації полігонного газу

Звіт про існуючу ситуацію в секторі та стратегічні питання

 1. Вступ
 2. Демографія та соціально-економічні умови
 3. Існуюча ситуація з утворення відходів
 4. Існуюча система поводження з відходами
 5. Існуючі витрати в сфері поводження з відходами
 6. Існуючий стан фінансування сектора поводження з відходами
 7. Існуюча інституціональна/організаційна структура
 8. Існуюча правова та регулятивна структура
 9. Адаптація до вимог ЄС – труднощі та питання
 10. Стратегічні питання

Робочий документ: Оцінка сценаріїв розвитку

Зміст
Скорочення

 1. Вступ
 2. Основні припущення
 3. Прогнозований розвиток
 4. Сценарії технічного розвитку
 5. Оцінка сценаріїв
 6. Кращий сценарій