Підсумковий протокол громадських слухань
Протокол громадських слухань,
присвячених обговоренню проектів нормативно-правових актів
"Про порядок надання екологічної інформації" та " Про участь громадськості у прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля"
12 жовтня 2002 року
конференц - зал Будинку Вчителя

9:30 - 10:15 - Реєстрація учасників громадських слухань

Слухання розпочалося о 10:15.

Збори розпочалися із короткого вступного слова Б.М.Васильківського, який привітав усіх учасників громадського слухання та коротко проінформував щодо попередньо вироблену виконавцями проекту процедуру їх проведення, оголосив порядок денний. Зокрема, запропонував висловити свої пропозиції щодо кандидатур співголів цього зібрання та секретаря. Зі свого боку, на посаду секретаря запропонував Гарник Ю.А. ("ЕкоПраво - Київ", член організаційного комітету по проведенню громадського слухання). На посаду співголови зі сторони Міністерства екології та природних ресурсів запропонували кандидатуру А. Остапенка - начальник Відділу інформації та зв’язків з громадськістю Міністерства екології та природних ресурсів України.

З боку учасників громадського слухання поступили пропозиції щодо наступних кандидатур:

1. Л.Сандуляк - Голова екологічної Громадської Ради при Держуправлінні екології та природних ресурсів у Чернівецькій області.

2. Т.Тимочко - перший заступник Голови Всеукраїнської Екологічної Ліги

3. Б.Васильківський - Голова Громадської еколого-правової організації "ЕкоПраво - Київ"

Після короткого обговорення запропонованих кандидатур, було прийняте рішення: на посади співголів зі сторони громадськості обрати Б.М. Васильківського та Л.І.Сандуляка.

Першим питанням до усіх учасників громадського слухання, після виборів головуючих, було питання про те, чи згідні, присутні тут громадяни, із порядком денним.

Відповідь була - одноголосно, так. Жодних заперечень немає. Наступне організаційне питання, що потребувало вирішення стосувалось регламенту:

1) по черговість виступів:
- Міністр або представник Мінекоресурсів;
- представники регіонів;
- решта учасників бажаючих коротко виступити.
2) тривалість виступу:
- згідно пропозиції із залу, 30 хв.
- на загальну характеристику норм документів, 5 хв.
- усім виступаючим, які приймають участь у обговоренні.
3) загальна обов’язкова вимога до всіх виступаючих, говорити конкретно про проекти документів, винесених на обговорення; не відходити від теми зібрання.

Поступили пропозиції:
- від Володимира Березіна - встановити статус даного зібрання.
- Тетяни Тимочко - 1) щодо статусу; 2) хто розробляв документи, у цьому випадку виступ буде у обговоренні.

Співголова Борис Васильківський запропонував виступити Андрію Остапенку, в зв’язку з тим, що Міністра поки що немає.

Виступ А.Д. Остапенка - начальника Департаменту екологічної політики Мінекоресурсів.

У своєму виступі він коротко розповів про проект "Допомога Україні у впровадженні Орхуської Конвенції", в межах якого і здійснюються громадські слухання, зокрема, про його основні завдання та про хід підготовки проектів документів, винесених на обговорення; роботи міністерства над покращення веб-сайту; особливостей створення в Міністерстві Інформаційної служби. Ним було коротко охарактеризовано подальший план роботи з цими документами вже після завершення громадського обговорення. Згідно його слів, усі пропозиції та зауваження з боку громадськості будуть враховані робочою групою, до якої входитимуть представники Академії Наук України, в тому числі академік Ю.Шемчушенко. Проаналізовані та перероблені висококваліфікованими юристами проекти документів, будуть подані для затвердження Мінекоресурсами.

На завершення п. Остапенко проінформував громадськість про роботу, яка ведеться у регіонах України: в скорому часі відбудеться семінар для працівників Мінекоресурсів, присвячений Орхуській Конвенції, запланований в межах даного проекту.

Співголова Борис Васильківський оголосив, що прибув Міністр екології та природних ресурсів України - Сергій Курикін, якому і надав слово. Крім того, співголова попередньо оговорив процедуру виступу Міністра, з подальшою можливістю задати запитання з боку громадськості Міністру та ще раз зауважив на обов’язковому дотриманні теми сьогоднішньої зустрічі - обговорення проектів двох положень.

Виступ Міністра екології та природних ресурсів України - Сергія Курикіна

Виступ Міністр розпочав із вибачення за запізнення та відсутність можливості бути до кінця зустрічі. Коротко згадавши про сам факт ратифікації Орхуської Конвенції Україною, Міністр наголосив на тому, що з 21 жовтня, в Італії розпочне свою роботу перша конференція сторін Конвенції, Україну на цій зустрічі представлятиме делегація із працівників Мінекоресурсів. Він пообіцяв, що після її завершення повідомить як про саму конференцію, так і про роботу української делегації на ній широку громадськість.

Щодо матеріалів винесених на обговорення, відмітив неоднозначність їх оцінки з боку громадськості, аж до відсутності у їх потребі взагалі. На його думку, необхідність приведення чинної нормативно-правої бази, що регулюють екологічні правові - очевидна. А тому, це питання повинно бути поза дискусією - варто, чи не варто це робити. Інше питання, щодо подальшого вдосконалення цих документів, із врахуванням всіх пропозицій та зауважень, що були висловлені. Рух обговорення громадськістю проектів нормативно-правових актів ще до їх прийняття не потрібно зупиняти, особливо, беручи до уваги деякі зміни, що вносились до деяких законодавчих актів. Він висловив думку, що саме цими постановами можна буде зменшити розрив між нашим чинним законодавством та положеннями Орхуської Конвенції. На жаль, стосунки між Міністерством та громадянами, зокрема, у випадках їх звернень до Міністерства, не є визначеними та достатньо чітко регламентованими. Саме з метою розширення виконання та дотримання вимог Конвенції ми і розробляємо ці документи.

Окрім того Міністр виклав своє розуміння потреби громадськості у екологічній інформації - обґрунтованість та кваліфікованість рішень з питань, що стосуються довкілля у випадку її отримання від відповідних органів.

Як прихильник широкого тлумачення Конвенції та взаємодії органів влади із громадськістю, їх відкритості, Міністр вважає, що ми самі себе обкрадаємо, бачачи цю взаємодію лише у формі контролю з боку громадськості. Лише на умовах партнерства, на його думку, можливо вирішення складних екологічних проблем. До кола питань, стосовно яких є потреба, щоб ними займались неурядові організації, входять окрім екологічної інформації, екологічна освіта, екологічний менеджмент та ін. Часто ГО роблять відповідну роботу краще, ніж державні органи. Поєднання державних і неурядових ресурсів - основа розвитку взаємодії у Європейських країнах.

Що ж до демократичних процесів у нашій країни, Міністр відзначив, що сам факт нашої зустрічі вже говорить про те, що в Україні відбуваються зміни. В якості прикладу, навів ратифікацію Орхуської Конвенції, зауваживши, що працюючи в рамках норм Конвенції, ми тим самим сприяємо розвитку демократизації в країні загалом.

Міністр заявив, що в своїй роботі Міністерство керується положеннями Конвенції та навів приклади своєчасного (навіть швидше, ніж як це визначено чинним національним законодавством) реагування на звернення громадян з різних питань, що стосуються довкілля.

Така політика Міністерства провадитиметься й надалі. Більше того, сам п. Курикін заявив, що він, як Міністр діє відповідно до духу Конвенції. Такої позиції працівники Мінекоресурсів дотримуються не лише при вирішенні поточних, а й глобальних справ (конференції ООН з питань щодо зміни клімату).

На завершення Міністр зазначив, що сподівається на те, що взаємодія громадськості з Міністерством визначається, все-таки, не конфліктними ситуаціями, а прикладами партнерства у роботі.

Після виступу Міністр повідомив, що протягом 10-20 хвилин, які є в його розпорядженні, він зможе дати відповіді на поставлені йому запитання.

Запитання учасників громадського слухання та відповіді на запитання з боку С.І. Курикіна.

Сергій Федоринчик - УЕА "Зелений світ"
Запитання розпочав із заяви, адресованої Б.М.Васильківському - найкращий аналіз на його думку, зробив Віталій Зуєв. В цілому ці положення - не приймати. Без аналізу практики готувати документи такого рівня не потрібно. Своє запитання, як прокоментував п. Федоринчик, він задає із метою продемонструвати, як працють Мінекоресурси на сьогоднішній день.

Запитання:
1. Чому засекречена інформація про видатки Міністерства на природоохоронні заходи?
2. Коли пан Маторін відповість на направлений ним запит?

Перед відповіддю Міністра Б.М.Васильківський ще раз зауважив на тому, що питання в першу чергу повинні стосуватись проектів положень винесених на обговорення.

Відповідь Міністра:
1. Ніякої засекреченості немає. Звіти щорічно публікуються. Щодо того, що цієї інформації немає на сайті - цю інформацію можна розмістити на сайті, але не так вже багато громадян користуються Інтернетом. Пообіцяв, що така інформація буде розміщена на міністерському сайті, як тільки прийде підтвердження з КМУ про використання певної частини коштів. Додатково відмітив, що складання відповідних видатків - це не лише компетенція одного Мінекоресурсів, це, також стосується й інших міністерств. Зокрема, саме ці положення регулюють вирішення цих та інших питань та дають можливість звертатись за екологічною інформацією не лише до Міністерства екології, а й до інших відомств. Окрім того, він пообіцяв познайомитись із висновками п. Зуєва, на які посилався п. Федоринчик, ще раз акцентувавши увагу на переваги підзаконних актів. А саме, ці положення не є законами, зміна яких, вимагає довгої процедури.

Законодавство - достатньо гнучка структура, що вимагає внесення змін. 2. Міністр повідомив, що п. Маторін зараз перебуває у Херсоні. Як тільки він повернеться, коли він у понеділок повернеться, на оперативній нараді він запитає його про причини не надання відповідей на запит п Федоринчика. Окрім того, особисто пообіцяв прослідкувати за виконанням робіт п. Маторіна по наданню відповіді на цей запит.

Запитання Юрія Романова - Голова ЕГР у Одеській області

Своє запитання п. Романов розпочав із висловлення подяки за прийняте Міністерством екології рішення щодо берегової зони.

Запитання:
1. Яка реакція на результати діяльності Державного управління екології та природних ресурсів у Одеській області?
2. Коли це припиниться?

Відповідь:
Міністр пояснив свою особисту відсутність при вирішенні цього питання у Одесі потребою підготовки 2 законопроектів для Верховної Ради. Ситуація в Одесі заплутана, причиною цього є ініціатива місцевої влади. Проблема криється у відсутності взаємодії між Управлінням Мінекоресурсів і Управлінням екобезпеки, що існує при міському виконавчому комітеті. Не цілком зрозуміли рамки компетенції останнього та рамки його ініціативи. при Вик ком і Управління Мінекоресурсів. Неузгодженість функцій по узгодженості дій, які взяло на себе це управління, призвела до грубих порушення природоохоронного законодавства. Міністр повідомив, що він запланував поїздку до Одеси. Хоча розуміє, що вирішити цю проблему зараз не можливо.

Запитання Тетяни Тимочко (ВЕЛ):

1. Чи будуть представники громадськості у цій делегації?
2. Стосовно положень. Чи не вважаєте за доцільне спочатку проконсультуватися з громадськістю, а вже потім затверджувати?

Відповіді:
1. Представників громадськості не буде. Делегація складається з 2 осіб - його і Потапова. Секретаріат конференції визначав формат делегації, як і кошти. Це пояснює чисельність делегації. Міністр пообіцяв у рамках цієї конференції підняти це запитання. Зі свого боку Міністр звернувся із пропозицією громадськості допомогти у розробці процедури щодо вибору такого представника від громадськості.

2. Краще мати сирий зразок документів, ніж маніпулювати загальними поняттями. Безумовно, значно легше і краще доопрацьовувати базовий документ. Зрозуміло, затверджувати документи будуть лише з урахуванням усіх пропозицій і зауважень, які будуть висловлені, зокрема, в ході і цих громадських слухань.

Запитання Сергія Конюхова - ВГО "Громадський контроль":
1. Цитуючи із проектів положень запитав, на підставі якого норм-прав акту, КМУ постановляє відповідно до якого закону?

Відповідь:
Міністерство розробило це положення на підставі невиконання Положень Конвенції після її ратифікації Україною.

Запитання В.В. Стефановського - м. Севастополь, Екологічна Громадська Ради :

Після короткого інформування щодо ситуації у Севастополі (пов’язано із береговою смугою), поросив направити представника для того, щоб розібратись з цим питанням.

1. Чи буде можливість у Міністра приїхати та розібратись із ситуацією?

Відповідь:
Міністр розділяє стурбованість. Проблема береговою зони надзвичайно загострилась. Порекомендував надіслати лист. окреме розпорядження одному з своїх радників визначити коло питання з інспектування та перевірки дотримання законодавства прибережної зони. У випадку якщо п. Стефановський залишить контактну інформацію, він надішле копію рішення. Ускладнює вирішення цього питання наявність військових частин. Мінекоресурсів продовжує працювати над вирішенням цієї проблеми.

Запитання : Галкіна Антоніна Голова Екологічної Громадської Ради при Держуправлінні екології та природних ресурсів у Миколаївській області
1. 4 пункт про порядок надання інформації ....цитує... На скільки можливе створення інформаційної системи?

Відповідь :
Це залежить від того наскільки активно ми будемо лобіювати цю норму у положенні. Після того як ми внесемо ці документи у КМУ, буду де здійсненна робота по узгодженні із різними міністерствами та відомствами. На думку Міністра, виходячи із екологічної ситуації в країні, гроші на створення такої системи повинні бути виділенні.

Запитання Григорія Гончаренко - ГО "Зелений світ":
1. Чи передбачаєте розрахунок економічного ефекту співвідношення витрат на ці документи та їх ефективність після прийняття та використання? І, чи передбачається якась компенсація витрат громадянам за участь?
2. Запитання до оргкомітету. Чому не передбачено перекладача для перекладу на державну мову з інших мов?
3. Чи свідомо призначили цю зустріч, виходячи з того щоб вилучити актив громадян із зустрічі на Європейській площі? На завершення сказав про своє ставлення до проектів положень. На його думку - це передчасні документи.

Відповідь:
3. Міністр висловив свою думку з приводу того, що ті, хто захоче потрапити на зустріч - потрапить на неї в будь-якому випадку.

1. Щодо економічного ефекту - ні це обраховувалось. Такі обрахунки робляться в тому випадку, якщо постанова чи якесь її положення передбачають такі витрати. В даному випадку йдеться про порядок взаємодії, а не про формування принципово нових функцій, які потребують, якихось додаткових грошових витрат.

3. З приводу мовного питання Міністр сказав, що відповідає тією мовою на якій до нього звертаються.

Запитання-констатування Юрія Васідлова - Президент Асоціації "Нащ Дім", м. Івано-Франківськ:
На його думку - це слабкі документи

Відповідь:
Ми зібралися тут не для того, щоб винести вирок. Це документ, який потрібно допрацьовувати. Право громадськості - підготувати документ. Обов’язок Міністерства - врахувати усі зауваження. Міністр ще раз звернувся із пропозицією вносити зміни, які врахує Міністерство.

Запитання Миколи Масунова - депутат Міської Ради м. Боярка:
Яким чином цей документ зможе вплинути на проблему, пов’язану із незаконним будівництвом (АЗС і ін.)?

Відповідь:
Це дуже болюче питання широкого спектру. Подібне будівництво можливе лише завдяки діям місцевої влади. На його думку ситуації пов’язанні із незаконним будівництвом. Очевидно, що дане положення, хтозна, чи суттєво вплине на цю конкретну ситуацію. Але у нас є відповідні нормативно-правові акти, які це регламентують (санітарні норми, наявність екологічної експертизи і ін. вимоги).

Виступ Mr. Роланда Бланка - Програма ТАСІС:
Він у своєму короткому виступі висловив важливість сьогоднішнього моменту як для присутніх, так і для розвитку демократичних процесів в Україні.

Запитання Леоніда Осокоренка - член Екологічної Громадської Ради при Держуправлінні в Київській області:
Насамперед висловив свою подяку Міністру. Чому ніде не згадується про людей, мається на увазі представників НУО, які брали участь у підготовці цих документів?

Заключний виступ Міністра екології та природних ресурсів - Сергія Курикіна:
Подякував за активність та толерантність. Сподівається, на плідну співпрацю у майбутньому.

Співголова Б.М. Васильківський надав слово Mr. Greavy Palle - представник фірми Carl Bro та менеджер проекту

Виступ Mr. Greavy Palle

Він подякував за можливість виступити. Завірив у тому, що не забере багато часу.

Зауважив, що це зібрання - перший крок у реалізації Орхуської конвненції. Підкреслив, що ці слухання проходять в рамках законодавства. Я вважаю Ваше зібрання аналогічним такому ж зібранню у Данії. Порадив бути терплячими в подальшому.

Що ж до питань, його присутності та підтримки саме таких проектів в Україні.

Ці положення знаходять широке застосування на практиці в Данії. Він вперше на такому зібранні в Україні. Проінформував усіх, що в кінці цього місяця будуть проходити навчання для працівників Міністерства. Висловив свої сподівання щодо вдалого завершення і успішного виконання всіх запланованих робіт в межах даного проекту. Крім цього проекту є інші. Сподівається на продовження активності.

Володимир Березін щодо питання статусу зібрання:
На його думку - це обговорення проекту, який підготувало Міністерство

Сергій Федоринчик:
На його думку, немає окремо аналізу практики, тобто немає обґрунтування, що ці положення потрібні взагалі. Робота по підготовці документів можлива лише після аналізу практики.

Юрій Романов:
Розглядати це зібрання як громадське слухання.

Сергій Федоринчик:
Ми не можемо говорити про те, що це громадське слухання. Згідно процедури, потрібно було повідомити про це за місяць у ЗМІ.

Антоніна Галкіна:
Якщо поширювати через електронну пресу, то можна так вважати. Я вважаю, що це громадське слухання.

Тетяна Тимочко:
Представляє ВЕЛ. І є представником Громадської Екологічної Ради. Констатувала той факт, що припинились засідання наглядової ради при Мінекоресурсів. Покращення інформаційної діяльності за весь час реалізації проекту не відчувається. Немає відповідного технічного оснащення у міністерстві.

Щодо створення інформаційного центру і бібліотеки. Про це говорять давно. Але нічого цього немає. Інформацію можна отримати лише у випадку, якщо зустрінеш знайомого компетентного чиновника - працівника Міністерства. Їхня організація незадоволена організацією цього проекту.

На її думку, ці документи нам не потрібні, вони не вписуються у законодавче коло наших документів.

Нам не потрібні підзаконні акти. Всі закони в Україні повинні бути прямої дії.

У нас є закони Про інформацію, Про охорону навколишнього середовища. Потрібно, направити зусилля на те, щоб ці закони працювали. В грудні минулого року ми відхилили ці документи, Міністерство знову пропонує нам їх.

Згідно звітів Міністерства за минулі роки, на інформування виявляється було виділено багато коштів. Вважаю, що нас відволікають від реальних завдань, що стоять перед нами.

Запропонувала вважати положення як такі, що не мають законних підстав і такі, що не потрібні нам взагалі.

Співголова Б.М. Васильківський нагадав усім присутнім, що регламент виступу - 3 хв.
Та нагадав, що всі бажаючі, можуть висловлюватись щодо статусу зібрання.

Олександр Михайлович - Доцент Академії Муніципального Управління
Запитання: потрібно чи ні.
Відповідь: потрібно.
Наше законодавство на 90% регулюють підзаконні акти. Звідси напрошується висновок - якщо не допрацьовані нормативні підзаконні акти - не працюють закони.
Зауважив, що сумно відчувати політичні нотки у виступах громадськості.

Леонтій Сандуляк:
На його думку, ці документи потрібні. Вони регламентують відповідні закони. На відкритому засідання ЕГР вони зробили правки по 2-ох документах, але є принципові зауваження, на які він хотів би звернути особливу увагу. На ст.17, 19 та 24 положення.
Є принципові зауваження по формі.
Калька з російської мови - замінити на поняття "довкілля".
Зауважив, що сама Орхуська Конвенція значно вужча, ніж наше чинне законодавство.
Запропонував, вказати у положеннях конкретно, відповідно до якого чинного законодавства.

Антоніна Галкіна:
Питання по процедурі.
Хто буде узагальнювати усі пропозиції та зауваження?

Відповідь співголови Бориса Васильківського: Всі ваші виступи та пропозиції нотуються секретарем, записуються на диктофон.
Створено робочу групу, що буде працювати з наповненими пропозиціями та зауваженнями матеріалами після завершення громадського обговорення. Вони дадуть відповіді на всі ваші пропозиції. Документ планується на листопад місяця.

Тетяна Тимочко:
Запропонувала тим, хто не хоче прийняти ці документи.
Ми організуємо робочу групу з наших представників.

Василь Васильченко - представник DANCEE

На його думку є як конструктивні, так і деструктивні виступи. Такі проекти реалізовано в багатьох країнах.

Орхуська конвенція - це конвенція не прямої дії. Тому потрібні підзаконні акти. Прошу бути конструктивними. Потрібно максимально врахувати всі думки. Проектом передбачено - отримання результату - двох готових документів.

Щодо технологічного забезпечення - вирішено було зробити паузу. Це пов’язано з переїздом Міністерства.

Леонід Осокоренко:
Щодо статусу - засідання Громадської Ради при Держуправлінні екології та природних ресурсів у Київській області - відбулося. Перерахував громадські організації - члени Громадської Ради, які були присутні на засіданні. У Присутніх зауважень не було. Були передані особисті зауваження від Григорія Гончаренка.

Спасибі Міністру за те, що взяв на себе ці турботи.

Володимир Березін:
Обговорювати потрібно. Які існують форми та які можливості є по створенню системи.
У ЕГР Донецької області - 3-ій варіант - створити не два , а один документ, який би об’єднував ці два положення.
Вони подали свої пропозиції. Зокрема, цікавить питання щодо форм участі громадськості у прийняті рішень. Цей документ повинен охопити всі форми, яких в Україні - багато.
Окрім того, потрібно перерахувати всі Міністерства.
Цей процес не адекватний ситуації яка на даний момент характерна екологічній громадськості загалом.
Обговорювати і розробляти документи, на його думку - різні речі.

Запитання Антоніни Галкіної:
Чи правильно вона зрозуміла його пропозицію, щоб сітка ЕкоПраво розробила в межах даного проекту, виділити їм фінансування.

Відповідь В. Березіна: Можна вважати і так. Фінансове питання потребує окремого рішення.

Петро Грицишин - Голова Екологічної Громадської ради у Львівській області
Статус зібрання - це не громадське слухання, а, на його думку, обговорення двох документів представлених на розгляд.
По першому положенню у нас є закон про інформацію. Але у нас немає механізмів його реалізації. Ось в чому питання. Вважає, що назва документу не відповідає змісту положення.

Багато помилок, неузгодженості. Чітко прописаний порядок, що врегульовано нашим законодавством. Організація ініціативи потребує доопрацювання. Стосовно другого документу. Потребує суттєвого доопрацювання Є багато інших зауважень, які передаю в секретаріат. У загальному скажу, що обидва положення - сирі документи.

Співголова Б.В. Васильківський оголошує перерву.

Перерва триває 12:30 до 13:00

Виступ Сергія Конюхова:
На його думку, жодна постанова КМУ не мають права обмежувати його права. В законі "Про інформацію" написано як можна отримати інформацію. Здивований чому КМУ хоче ущемити права, тобто, право не законом визначається , а підзаконним актом.

Виступ Юрія Васідлова:
Розпочав із слів, що ми маємо це обговорення, питання витрат потрібно розглядати окремо.

Вважає що треба приймати такий документ. Є закони, що не мають підзаконних актів, які б роз’яснювали процедуру.

Потрібно уникнути створення недосконалого документу. Констатував, що їхні зауваження щодо проектів положень розміщено на сайті "ЕкоПраво - Київ".

Зауваження - не звужувати компетенцію перерахуванням відомств. В цих місцях залишити загальні фрази.
Підтримав п. Грицишина - статус не громадське слухання, а громадське обговорення.

Виступ Юрія Романова:
Насамперед зауваження стосуються термінології. Потрібно використовувати поняття "довкілля".
Друге. Виконання чинного законодавства утруднене, тому є нагальна потреба у документах, які допомогли у цьому випадку.
Сам факт громадських слухань розцінив, як позитивний акт.
Стосовно текстів положень.
Повідомив. Що проекти документів розглядали на засіданнях Екологічної Громадської Ради у Одеській області.
Безумовно це стосується не лише Мінекоресурсів, а всього чиновничого апарату.
Потрібно прийняти ці документи, але лише після їх ґрунтовного доопрацювання.
Включити у положення необхідність результатів оперативного контролю. Ні в якому разі не може бути про необхідність додаткової оплати. Потрібна експертиза документів.

Виступ Сергія Размєтаєв - голова ЕГР у Харківській області
Звернув увагу на те, що обговорюємо документи підготовлені Мінекоресурсів. Важко обговорювати документ, які документом як таким, не являється. Повторювання, неузгодженості, граматичні помилки.
Перечислюється велика кількість нормативно-правових актів, не вичитаний текст.
Терміни - довкілля та навколишнє середовище.
У Орхуській Конвенції говориться про доступ, а не про надання.
У останньому випадку - це буде внутрішній міністерський документ.
Положення в такому вигляді, з такою назвою не може бути на обговоренні і бути прийняте взагалі.
Запропонував розробити і прийняти, як додатковий спеціалізований закон до чинного закону Про інформацію, Закон про екологічну інформацію, оскільки екологічна інформація має свою специфіку.
Значно конструктивніше було б , на його думку, щоб на зустрічі були розробники положень.

Щодо другого документу:
По своєму змісту положення регулює порядок проведення громадських екологічних слухань, а не участь громадськості загалом.
Згідно цього положення виходить, що громадське слухання без згоди на те влади провести не можливо.
Свій виступ закінчив словами, що в такому вигляді не тільки приймати, а й обговорювати ці документи не можна.

Виступ Григорія Гончаренка:
На його думку, перш за все, ми маємо видати організаційно - технічний документ, тобто, державний стандарт, який би враховував усю систему, яка існує на сьогодні.
Запропонований порядок - відхилити. А запропонувати державний стандарт - який би визначав права і обов’язки всіх владних структур і т.д.
На даний момент часу ознайомитись з екологічною інформацією в м. Києві немає де, мер міста ліквідував відділ по інформуванню жителів Києва з питань довкілля.
Органи ЗМІ, жодна газета не надає вичерпної екологічної інформації. Це при тому, що наданий момент часу, Київ у стані екологічної катастрофи. Не має, для прикладу водного кадастру України.
У вигляді організаційних заходів уряду щодо екологічної інформації.
Виключити поняття "регіони". Адміністративна одиниця - область.
Кадрове питання стоїть гостро на сьогоднішній день. Керівництво м. Києва здебільшого не компетентне. Громадськість повинна, безумовно, брати участь у екологічних експертизах.
Суттєве зауваження до проекту положень, щодо назви положення. Перше - врахувати участь громадськості на всіх ранніх стадіях розробки.
Відсутність взаємодії фахівців.
Важливим компонентом є проведення громадських екологічних експертиз.
Потрібно, щоб була взаємодія між різними Міністерствами.

Виступ Володимира Березіна:
Вважає, що участь громадськості на ранні стадіях вже є.
Питання, що потребує вирішення - питання механізму.

Виступ Лідії Митько - Київська асоціація "Мала академія наук"
Багато людей, що працюють в екологічній області не є спеціалістами.
Інформація повинна бути кваліфіковані. Мало фахівців у державних органах.
Гостро стоїть питання співпраці з Міністерством здоров’я. Є багато екологічних організацій. Обґрунтовані рішення повинні приймати фахівці, науковці. Повинні бути наукові рекомендації. Всі документи повинні створюватися при участі громадських організацій; ставитись до відома населення.

Виступ Олега Сидоркіна - Голова ЕГР у Черкаській області:
На засіданні у черкаській області були представники не лише громадськості, але й представники підприємств.
Вирішили випускати додатково листки (звітності) до місцевої газет. Щодо документів - документи абсолютно недосконалі. Ці документи - образа для нас.
Але якби був, навіть такий документ, він міг би випускати такий листок.
Рада проголосувала одноголосно за цей документ при умові врахування поданих пропозиціями.
Документ треба затвердити, але із змінами, допрацювати.
З досвіду роботи, знає, що не можливо одразу підготувати, щось досконале. Це не закон, це положення, яке можна міняти.
Різне трактування, на мою думку, навмисне, бо призведе до ускладнень при виконанні.
Один закон суперечить іншому закону. В цих положеннях достатньо суперечностей.
Потрібно відкинути практику повторювання.

Виступ Антоніни Галкіної:
По-перше, те що відбувається обговорення - це закономірне , попередньо заплановане явище.
По-друге, ці документи потрібні.
Вони подали іменні зауваження. Зауваження в цілому спільні.
Донецька, Харківська і інші великі області мають більші бюджети, а отже і можливості.
Для прикладу Миколаївська область в цьому плані обділена.
Можливості поширювати інформацію немає.
В їхній області ЗМІ не хочуть друкувати екологічну інформацію. Наші читачі це читати не будуть - позиція журналістів. Газети не беруть участь у цих процесах.
Положення потрібні - сумнівів немає, але ситуація в областях - різна. В результаті, ми відпрацьовуємо механізм участі вже зараз - отримаємо для подальшого розгляду допрацьовані документи.
Подальша робота покаже на що здатна громадськість.

Виступ Сергія Федоринчика:
Обговорення потрібно проводити і надалі.
Запитання: Документи приймати не потрібно. Представники Міністерства екології відмовляється діяти на засадах Конвенції. Не дають екологічної інформації.
До цього положення потрібен аналіз практики, як виконуються інші чинні закони. І на основі цього аналізу пропозиції, як покращити ситуацію. Якщо не правильно робилось з самого початку, такі проекти документів приймати не потрібно. Не потрібно робити висновки, що це Всеукраїнське обговорення.
ЕкоПраво зробило перші кроки. Подякував Датчанам за фінансування.

Щодо положень.
В загальному положення не готові, їх потрібно повернути, і почати все з початку.

Запитання Антоніни Галкіної:
Чи є у Вас механізм, як це зробити з початку?

Суперечка між учасниками

Виступ Тетяни Тимочко:
Про процедуру, згідно її слів, вона висловилась у своєму першому виступі. На її думку, громадськість не хоче розглядати цей документ. Це повинно робитися за державні гроші.
Вважає прийняття даних документів є позитивним кроком.
Всі зауваження вони переслали електронною поштою.
Звернула увагу ще раз на граматичні та стилістичні помилки, порушення структури.

Галина Предстинська - юрист ВЕГО "Мами - 86":
На її думку ми повинні дотримуватись вимог по підготовці таких документів.
Термінологія, неоднозначний підхід. Багато заперечень.
Неузгодженість з іншими нормативно-правовими актами.
Ці нормативно-правові акти не приймати, А для того, щоб прийняти, потрібно зробити багато роботи. Покращити і вдосконалити ці положення.

Адель Босак - УЕА "Зелений світ" :
Потрібність документів очевидна.
Який кінцевий результат громадських слухань.
Не написано яким чином інформують громадськість - не написано.
Як виконавець, не як юрист, хотіла б звернути на це вашу увагу.
Останнє - чому не голосуємо на засіданні?

Микола Масунов:
Цей документ представляє дві сторони - владу і громадськість.
Розуміння базується на згоді.
Проблема - відсутність участі населення.
Наводить приклад проекту по усталеному розвитку.
Проблема у відсутності підтримки на державному рівні (прокуратура, суд і ін органи державної влади)
Пропоную: по предмету, різні документи, приймати ці документи.

Виступ Бориса Васильківського:
На зустрічі прозвучало багато питань щодо діяльності "ЕкоПраво - Київ" у цьому проекті.
Одне з них - фінансове питання.
На сайті розміщено аналіз чинного законодавства у таблиці, великої за об’ємом.
На жаль, у нас не має процедури. Як ми повинні закінчувати громадські слухання.
Процедури громадських слухань на місцях є зовсім іншою.
Важко було організувати процес залучення громадськості. Тому ми вибрали шлях інформування за допомогою електронник засобів.
Звинувачувати організацію у тому, як ми це проводимо - не адекватно.
Документ не є досконалим. Його потрібно приймати.
Потрібно згрупувати Вашу пропозицію та подати її для розгляду робочою групою.
А якщо громадськість не хоче, щоб цей документ приймався взагалі. Потрібно внести це у вигляді окремого положення.
Чому і в чому ви вбачаєте порушення своїх прав, подайте обґрунтовано.
Потрібно шукати шляхи. Те що ми пройшли - це є вже досвід.
Ще раз наголошую, поки що немає процедури. Потрібно зробити все можливе, щоб документ був кращим.
Остаточне рішення приймає Міністерство.
Я лише виклав політику організації як щодо цього проекту, положень, так і загалом.
Це не останнє обговорення документу. Остаточний варіант ви будете бачити.

Володимир Березін:
У випадку, якщо КМУ приймає це положення, що обмежують наші права.
Чи ЕкоПраво-Київ пікетуватимете разом з нами це рішення?

Борис Васильківський:
Так.

Антоніна Галкіна:
Чим повинні закінчуватись громадські слухання?
Навела приклади проведень громадських слухань у своїй області.

Борис Васильківський:
Рекомендаціями та пропозиціями.

Юрій Васідлов:
Повинен бути документ.
Голосування не потрібне.

Сергій Федоринчик:
Розділити сам процес. Визнати факт цього обговорення як позитивне явище. В зв’язку з серйозністю зауважень - не приймати, не рекомендувати. Почати роботу заново, з самого початку.
Звернути увагу на той факт, що в цілому стан виконання Орхуської Конвенції є незадовільним.
Проголосувати.

Борис Васильківський:
Підготувати підсумковий документ і розіслати.
Голосувати не можна - не має більшості.
Цей документ не буде прийматися.

Сергій Федоринчик:
Сформулювати технічне завдання.
Щодо голосування. Його можна зробити рейтингове.

Борис Васильківський:
Всі виступаючі висловились щодо своєї позиції.

Тетяна Тимочко:
Не приймати, і розпочати все з початку.
Проголосувати поіменно.

Борис Васильківський:
Він може поставити на голосування.
Але немає кворуму.

Антоніна Галкіна:
Не має змісту голосувати, ми представники регіонів. Вона не отримувала повноваження голосувати від їх імені.

Борис Васильківський:
Голосування можливе лише після підготовки.

Надається слово Mr. Greavy Palle
Ми багато говорили про ЕкоПраво. Вони зробили велику роботу.
Компанія Карл Бро має до цього пряме відношення.
І Ми постараємося подати громадське слухання, як імплементацію Орхуської Конвенції.
Сама Орхуська Конвенція не передбачене голосування. Можливо у вас є бажання голосувати.
По правовій частині нашого проекту робота буде продовжуватися.
Слухання - це процедура, де голос громадськості повинен бути почутий, але приймає рішення влада.
Наша процедура проекту не передбачає голосування.
Всі мають можливість висловити свої думки. Всі вони будуть враховані, розміщені на веб-сайті та надалі враховані Мінекоресурсами.
Все, що тут відбувалось було в рамках процедури громадських слухань у Європейських країнах.
Щодо грошей.
Не ЕкоПраво розпоряджається грошима. Фірма "Carl Bro" розпоряджається на свій розсуд.
Останнє. Ви повинні розглядати сьогоднішню процедуру, як перший крок.

Виступ Андрія Остапенка:
Працівники Міністерства - також громадяни. Вони також переймаються станом довкіллям.
Ці два положення які ми розглядали - це інструменти розроблялись у відповідності з конвенцією.
Різноманітні звернення громадян, які за колом питань далеко не відносяться до компетенції Міністерства.
Далі - коментування запитів від п. Федоринчика. Запит - об’ємний.
Відповідь на такий запит потребує кваліфікованої відповіді. Міністр повинен розписати по департаментах.
Потрібно конкретно формулювати запит.
На основі аналізу, висновок, що потрібно вносити зміни у більше ніж 100 нормативно-правових актів.
Щодо нарікань про непідготовленість документу.
Документи розроблялись Міністерством, з врахуванням рекомендацій експертів. Давайте пропозиції.
Робоча група врахує всі Ваші зауваження, під керуванням Академіка Шемчушенка.
Кожен зможе переконатись в тому чи були враховані її зауваження.

Борис Васильківський:
Подякував всім хто прийшов. Сподівається, що наступні слухання будуть більш ефективні.

Громадське слухання оголошується закритим.
copyright
.:: Copyright 2002 EcoPravo-Kyiv NGO ::.
Email: ecolaw@ecop.relc.com