Підсумковий документ
Результати всеукраїнського громадського обговорення проектів положень "Про порядок надання екологічної інформації" та "Про участь громадськості у прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля", що відбувалось в межах міжнародного україно-датського проекту "Допомога Україні в реалізації Орхуської конвенції"

Ініціатива по організації та проведенні громадського обговорення тривала протягом чотирьох місяців: 1 серпня - 25 жовтня 2002 року.

1 серпня розпочалась підготовка інформаційних матеріалів, формування баз даних, розробка концепції веб-сайту. З 8 серпня по 9 жовтня включно здійснювалось інформування громадськості про предмет обговорення та хід проекту загалом. Інформування громадськості в основному здійснювалось за допомогою електронної пошти. Окрім того, в рамках ініціативи ГО "ЕкоПраво - Київ" розробила окрему веб-сторінку з цього приводу та розмістила її на своєму веб-сайті. Відкриття сторінки відбулось 12 вересня 2002 року. На даний момент часу, усі пропозиції та зауваження, які поступили на даний момент часу від громадськості, розміщені в Інтернеті.

Способи інформування громадськості в межах проекту:
- розсилка матеріалів обговорення та повідомлень про хід проекту електронною поштою усім учасникам громадського обговорення (громадяни, громадські організації, ЕГР, Держуправління екології та природних ресурсів, ЗМІ);
- розсилка матеріалів обговорення звичайною поштою на адреси Держуправлінь та обласних центральних універсальних бібліотек України;
- повідомлення надіслані телефоном і факсом;
- зустрічі з представниками громадських організацій;
- розміщення інформації на веб-сторінці проекту;
- розміщення інформації у інформаційних бюлетенях, регіональних ЗМІ.

Способи прийняття участі у громадському обговоренні:
- відкриті засідання обласних ЕГР (25 вересня - 5 жовтня);
- веб-сторінка із всіма необхідними матеріалами та спеціально розробленою формою участі;
- громадське слухання у м. Києві - 12 жовтня.

Громадське обговорення на місцевому рівні (області України, міста Київ, Севастополь, Сімферополь, АРК) проходило у формі відкритих громадських засідань Екологічних Громадських Рад (ЕГР) створених, в більшості випадків, при Держуправліннях екології та природних ресурсів або при органах Місцевої влади. Делегований представник від обласних ЕГР приймав безпосередню участь у заключному зібранні, що відбулося 12 жовтня 2002 року у приміщенні Будинку Вчителя (конференц-зал).

Загальна кількість учасників всеукраїнського громадського обговорення
Назва заходу  Кількість
1. Інформування громадян та громадські об’єднання протягом всього проекту із використання всіх можливих засобів зв’язків. 478
2. Інформування журналістів про проект, зокрема, про прес-конференцію 43
3. Прес-конференція у Мінекоресурсах (для журналістів) 25
4. Обласні та міські ЕГР (Екологічні громадські ради) 24
5. Громадське обговорення у областях: представники органів державної влади, громадських організацій, Держуправлінь, інших організацій та установ, ЗМІ (згідно протоколів засідань, приблизно) 400
6. Громадське слухання у м. Києві 123

Загальна кількість отриманих на даний момент часу пропозицій становить:

- до проекту положення "Про порядок надання екологічної інформації" - 121;
- до проекту положення "Про участь громадськості у прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля" - 96;
- загальна кількість пропозицій - 217.

Підводячи підсумок громадського слухання, що відбулося 12 жовтня 2002 року у м. Києві, можна розподілити усі висловлені пропозиції та зауваження на такі основні групи:

1. Такі нормативно-правові акти потрібні, а тому їх потрібно прийняти, після належного доопрацювання робочою групою експертів, з обов’язковим врахуванням пропозицій, що поступили зі сторони громадськості.

2. Такі нормативно-правові акти потрібні. Однак, потрібно приймати не два окремих, а один - об’єднаний документ.

3. Такі нормативно-правові акти потрібні. Однак, потрібно не доповнювати запропоновані, а підготувати нові проекти, попередньо зробивши аналіз застосування їх на практиці.

4. Потреби у нормативно-правових актах такого виду немає взагалі. Необхідно підготувати проект відповідного закону і подати його до Верховної Ради.Зведені таблиці пропозицій та зауважень до проектів положень:
"Про порядок надання екологічної інформації"
"Про участь громадськості у прийнятті рішень з питань, що стосуються довкілля"
а також:
Протокол громадських слухань, присвячених обговоренню проектів нормативно-правових актів >>>
Фоторепортаж громадських слухань >>>
.:: Copyright 2002 EcoPravo-Kyiv NGO ::.
Email: