Зміст проекту
  Вступ              
 

Українсько-датський проект "Допомога Україні в реалізації Орхуської конвенції" спрямований на вирішення наступних завдань:

• Розширення можливостей Міністерства і обласних управлінь екології щодо виконання вимог Орхуської конвенції, зокрема, належне надання екологічної інформації громадськості;

• Створення законодавчих передумов, необхідних для виконання вимог Орхуської конвенції в частині участі громадськості у прийнятті екологічних рішень, включаючи процеси екологічної експертизи.

Ситуація,  яка склалась в законодавчому полі України на сьогоднішній день

В Україні продовжується важлива робота по приведенню національного законодавства у відповідність з Орхуською конвенцією і по зміцненню зусиль щодо її реалізації. Деякі з робіт, зокрема, учбові семінари для обласних суддів та підготовку друкованих матеріалів, були профінансовані в межах міжнародних програм. У своїй роботі Міністерство розглядає реалізацію Орхуської конвенції, як один з пріоритетних напрямків своєї діяльності. Нещодавно, всім підрозділам Мінекоресурсів було надіслано україномовне видання Конвенції, з подальшим його поширенням серед регіональних і місцевих управлінь Міністерства.

Однак, потрібно відмітити, що процес підготовки існуючих проектів законодавчих інструментів проходить повільно. З моменту підготовки документів пройшло чимало часу. Але жоден із двох законодавчих проектів, пов'язаних з Орхуської конвенцією, поки що не прийнятий, незважаючи на те, що обидва ці документи, надзвичайної нагальності й терміновості, знаходяться на стадії завершення.

Першим із вищенаведених документів є "Проект Закону України про внесення змін в законодавство України в частині ратифікації Орхуської конвенції", другим - проект Постанови Кабінету Міністрів України про Правила надання екологічної інформації. Звертаємо вашу увагу на той факт, що обидва проекти були значно ослаблені, порівняно з первинною версією, після необхідного розгляду відповідними міністерствами.

Проект Закону України про внесення доповнень до законодавства України

Згідно даних українських експертів, передбачались зміни та доповнення від десяти до п'ятнадцяти законів, відповідно до проекту закону. Проте, у останній редакції даного проекту закону, поправки та зміни мали місце лише у випадку чотирьох нормативно-правових актів:

• Закон про захист навколишнього середовища 1991 p. (з поправками та змінами);
• Закон про екологічну експертизу 1995 p. (з поправками та змінами);
• Закон про місцеве самоврядування 1997 p.;
• Кодекс про адміністративні порушення.

Зрозуміло, що для того, щоб привести національне законодавство у відповідність із Орхуською конвенцією, потрібно відкоригувати більш широкий спектр законів. Проект закону пройшов перше читання у Верховній Раді України. Однак, незважаючи на очікування, - не був прийнятий Верховною Радою ще до виборів. Відповідно до процедурних правил, враховуючи, що перше читання проекту закону відбулося до виборів, його повинні були представити для повторного читання до новообраного складу Верховної Ради. На даний момент часу, складно передбачити які саме коригування будуть внесені до проекту закону, враховуючи новий склад законодавчого органу.

Згідно коментарів, отриманих від українських НДО, проект закону широко не обговорювався громадськістю. На думку юристів, перший проект закону у минулому, першому читанні, являє собою надто слабкий варіант закону, а, отже, не відображає всіх вимог Орхуської конвенції, які, в свою чергу, повинні бути включені до національного законодавства.

Однією з цілей цього проекту DANCEE Aarhus є завершення формування законодавчих основ для виконання вимог Орхуської конвенції в частині доступу до інформації та участі громадськості в прийнятті рішень в області захисту навколишнього середовища. Таким чином, проект повинен надати підтримку Міністерству, стосовно підготовки нового положення, яке дозволить привести українське законодавство у повну відповідність вимогам Орхуської конвенції, забезпечивши, цим самим, можливість участі громадськості в обговоренні цього проекту закону за допомогою громадського слухання і консультування.

Проект Положення "Про порядок надання екологічної інформації" пройшов перший раунд консультацій і затверджень у відповідних міністерствах. На початок березня 2002 завдяки об'єднанню зусиль Міністерства екології та природних ресурсів і представників НДО завершено коментарі по проекту Положення. По закінченні другого раунду розгляду проекту всіма зацікавленими сторонами , проект буде направлений до Кабінету Міністрів України.

Передбачається, що в рамках виконання проекту буде завершено підготовку проекту Положення "Про участь громадськості в прийнятті рішень".

Участь громадських організацій та громадськості загалом

Громадські організації виявляють неабиякий інтерес щодо питання реалізації і посилення вимог Орхуської конвенції в Україні.

Успішна реалізація проекту і досягнення загального консенсусу у взаєморозумінні між Міністерством і громадськістю в формулюванні законопроектів і стратегій для реалізації необхідних умов, не можлива без тісної співпраці з НДО. В рамках проекту "Допомога Україні в реалізації Оргуської конвенції", з метою інформування та залучення до обговорення якомога більшого числа громадських екологічних організацій заплановано організацію та проведення громадського слухання у м. Києві та громадські обговорення на місцях (у формі відкритих засідань Екологічних громадських Рад створених при Державних управліннях екології та природних ресурсів усіх областях України). Залучення до обговорення вищезгаданих нормативно-правових актів НДО, цілковито відповідає вимогам Конвенції.

______________


Додаткові ресурси:

• UNECE Aarhus Convention

• Текст конвенції українською мовою

• Міністерство екології та природних ресурсів України

 
                 

[ Вступ ][ Зміст проекту ][ Порядок надання екологічної інформації ][ Участь громадян у прийнятті рішень ][ Зауваження та пропозиції ]
[ Таблиця пропозицій про порядок надання екологічної інформації ][ Таблиця пропозицій про участь громадян у прийнятті рішень ][ Таблиця відповідності та впровадження ]