Прес-конференція виконавців проекту "Допомога Україні в реалізації Орхуської конвенції "
та Громадське слухання проектів положень, розроблених за ініціативою Міністерства екології та природних ресурсів України
“Про порядок надання екологічної інформації”  та  “Про участь громадськості у прийнятті рішень, що стосуються довкілля”.
м. Київ, 12 жовтня 2002 р.

 С. Размєтаєв (Голова ЕГР в Харківській області)

 Г.Гончаренко (Голова ГО "Зелений світ" м. Київ)

О.Крижанівський (асистент кафедри "Дизайн архітектури середовища" КНУБА м.Київ )

 Л.Митько (Київська асоціація "Мала академія наук")
-4-5-6