Контактна інформація:

Громадська еколого-правова організація "ЕкоПраво- Київ"

Адреса для листування:
Україна, 04119,
 Київ-119, а/с 51
тел/факс:
+38044 2545764
тел:
+38044 5997885

Email:

..Архів новин


 

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ЧОРНОГО МОРЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ

             Конвенція про захист Чорного моря від забруднення (Бухарестська конвенція) була підписана 21 квітня 1992 року та ратифікована всіма державами регіону. Україна ратифікувала конвенцію відповідно до Постанови Верховної Ради України № 3939-XII від 4 лютого 1994 р.

            Стратегічний План Дій для Чорного моря, який був схвалений міністрами шести причорноморських країн 31 листопада 1996 року, є інструментом виконання Конвенції та чітко визначає пріоритети діяльності шести причорноморських країн в галузі збалансованого використання ресурсів Чорного моря та збереження його екосистем з таких ключових напрямків, як впровадження економічних механізмів природокористування, моніторинг забруднення, реагування на надзвичайні ситуації, збереження бiорiзноманiття, регулювання рибальства, розробка та впровадження інвестиційних проектів, управління береговою зоною та інших, а також визначає ключові терміни досягнення результатів та механізм коригування подальшої діяльності.

Національне звітування

            Моніторинг поточної діяльності та оцінка досягнутого прогресу, звітування не передбачені в Конвенції. Стратегічний план дій, зокрема, пункт 33 передбачає підготовку національних звітів щодо досягнутого прогресу у ліквідації гарячих точок та їх подання до Комісії у 2001 та 2005 роках, на підставі чого Комісія (фактично Секретаріат) готує узагальнюючий звіт до Міністерських конференцій в 2001 та 2006 рр. Відповідно до пункту 53 СПД. Кожні п'ять років, починаючи з 1996 р, буде готуватись та публікуватись звіт "Стан забруднення Чорного моря". Він буде базуватись на даних, зібраних через скоординовані програми моніторингу та оцінки. Таким чином, наступний звіт має бути підготовлений до Міністерської конференції, запланованої на 2007 рік. Окрім цього, відповідно до затверджених Комісією процедур, проміжні звіти про виконання Конвенції готуються щорічно, розглядаються й затверджуються Комісією на її регулярних щорічних нарадах. Такі звіти готуються Секретаріатом.

            Питання про підготовку національного звіту про виконання Конвенції до цього часу не ставилося, але звіт щодо результативності впровадження в Україні Стратегічного плану дій для відновлення та захисту Чорного моря був здійснений в 2004 році Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем, Харків, в рамках науково-дослідної роботи "Супроводження впровадження в Україні заходів, передбачених Стратегічним планом дій для відновлення та захисту Чорного моря".

 

Детальнішу інформацію в галузі контролю за забрудненням, захисту природних екосистем та сталого розвитку Чорноморського регіону Ви можете знайти на веб-сторінках:

1.  Commission for the Protection of the Black Sea Against Pollution

http://www.blacksea-commission.org/

 1. May, 26-27, 2004: Second Consultative Meeting on the Revision of the Black Sea Land-based Sources of   
     Pollution Protocol

http://www.unep.ch/roe/

 1. ICPDR, International Commission on the Protection of Danube River

http://www.icpdr.org/

 1. GEF-UNDP Black Sea Ecosystem Recovery Project

http://www.blacksea-environment.org/

 1. Danube Regional Project (UNDP/GEF)

http://www.icpdr.org/undp-drp/

 1. UNDP – GEF Dnipro Basin Environmental Programme:

www.dnipro-gef.net

 1. OSCE Dniestr Project, Transboundary Cooperation and Sustainable Management of the Dniestr River:

http://www.dniestr.org

8.   UNEP Global Pollution Assessment Program

http://www.gpa.unep.org

 1. UNEP/GIWA, Global International Waters Assessment

http://www.giwa.net/

 1. The GEF International Waters Learning Exchange and  Resource Network (IWLEARN)*

www.iwlearn.org

 1. Secretariat of the Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and
     Contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS)

http://www.accobams.mc
  
http://www.accobams.org

 1. Додаткові ресурси про співробітництво в галузі дослідження та збереження Чорного моря:

http://www.blackseaweb.net/general/mascprog.htm

 

За додатковою інформацією звертайтеся до:

т./ф.: (044) 254 5764

т.: (044) 599 7885