Архів новин

  Новини

24 лютого 2005 року

 

            23 лютого 2005 року ЕкоПраво-Київ надіслала на ім’я Горбунова Віктора Степановича, начальника управління охорони атмосферного повітря Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, листа, в якому виклала своє бачення організації та здійснення залучення громадськості до процесу підготовки цьогорічного національного кадастру.

            З огляду на те, що матеріали про національний річний кадастр викидів парникових Україна, як Сторона Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, повинна представити Конференції Сторін, через Секретаріат Конвенції до 15 квітня 2005 року та з метою забезпечити участь громадськості у прийнятті рішень з питань його підготовки ЕкоПраво-Київ запропонувала Управлінню охорони атмосферного повітря Мінприроди України здійснити наступні заходи:

-  визначити та оприлюднити чіткі строки щодо залучення громадськості до підготовки документу, виходячи з того, що на ознайомлення/обговорення проекту національного річного кадастру (надалі документу) потрібно виділити не менше, ніж 1 місяць, а саме обговорення повинно закінчитись не пізніше, ніж за 15 днів до офіційної дати подачі остаточного варіанту для того, щоб  всі надіслані пропозиції від громадськості були належним чином розглянуті;

-  ініціювати та провести засідання Робочої групи для опрацювання питань, пов'язаних з Рамковою конвенцією 00Н про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, на яке винести обговорення документу не пізніше, ніж за 1 місяць до дня подачі відповідного звіту у Секретаріат Конвенції; рішення засідання розмістити на веб-сайті МОНС України;

-   ініціювати та провести відкрите засідання Громадської екологічної Ради при МОНС України, на яке винести на обговорення документ, не пізніше, ніж за 1 місяць до дня подачі відповідного звіту у Секретаріат Конвенції;

-    розмістити на веб-сайті МОНС України документ та розіслати повідомлення про факт його розміщення через прес-службу Міністерства;

-    розмістити у офіційному друкованому виданні повідомлення про факт підготовки та місце розміщення документу;

-     розіслати документ Державним обласним управлінням МОНС України електронною поштою не пізніше, ніж за 1 місяць до дня подачі відповідного звіту у Секретаріат Конвенції;

-     з власної ініціативи чи у випадку звернень громадян, у разі необхідності, провести громадське обговорення (публічну зустріч);

-     усі пропозиції та зауваження громадськості, отримані за допомогою різних інформаційних та   комунікаційних засобів щодо документу розглянути та внести у документ в разі необхідності, керуючись чинним законодавством.

 

            Зі свого боку ЕкоПраво-Київ запропонувала інформаційну та комунікаційну допомогу у здійсненні запропонованих заходів, зокрема:

-     розміщення документу на веб-сайті проекту ЕкоПраво-Київ із залученням громадськості до підготовки    Національних звітів щодо міжнародних багатосторонніх угод;

-     розповсюдження відповідної інформації через електронну розсилку проекту.