Архів новин

  Новини

 

3 лютого 2005 року, в приміщенні Оргуського центру Міністерства охорони навколишнього природного середовища України відбулася презентація проекту громадської еколого-правової організації „ЕкоПраво-Київ” із залучення громадськості до процесу підготовки Національних звітів про впровадження міжнародних екологічних угод в Україні.

            Метою презентації було поінформувати представників усіх зацікавлених сторін про початок реалізації річного проекту, що має на меті саме сприяти залученню громадськості до підготовки Національних звітів про реалізацію 4-ох міжнародних екологічних угод в Україні, а саме:

-    Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень і доступ до          правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуської конвенції);

-    Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

-    Конвенції про охорону біологічного різноманіття;

-     Конвенції про захист Чорного моря від забруднення.

            Святослав Куруленко, заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України, виступив з привітальним словом до учасників презентації і зазначив про велику увагу, яку приділяє Мінприроди реалізації міжнародних екологічних зобов’язань.

            Олена Паніна, менеджер програм ЕкоПраво-Київ, розповіла про цілі, завдання та очікувані результати проекту, а також про причини вибору саме цих чотирьох угод.

            З інформацією про важливість реалізації даних конвенцій в Україні, попереднє національне звітування виступили національні координатори (focal points) Мінприроди України – Ярослав Мовчан, директор департаменту біотичних, водних, земельних ресурсів та екомережі; Віктор Горбунов, начальник управління охорони атмосферного повітря; Євген Гришанков, начальник відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю.

            Борис Васильківський, голова ЕкоПраво-Київ, зупинився на основних результатах та недоліках Національного звіту про реалізацію Оргуської конвенції в Україні. Зокрема, він наголосив на загальності питань форми звітності, запропонованої Секретаріатом, що не передбачає чітких відповідей. Крім того, в його доповіді була приділена значна увага реакції громадськості до підготовленого звіту, зокрема її неоднозначного ставлення: з одного боку, є думка, що звіт не відображає дійсний стан реалізації Оргуської конвенції, а з іншого - не може бути взагалі поданий до Секретаріату, адже положення конвенції Україною не виконувалися, а дії Уряду України та посадових осіб усіх рівнів, щодо її виконання, мали виключно декларативний характер.

            Координатори ЕкоПраво-Київ Юлія Гарник (по Рамковій конвенції ООН про зміну клімату) та Галина Пристанська (по Конвенції про охорону біологічного різноманіття) розказали про особливості національного звітування, а також про можливості громадськості долучитися до цього процесу.

            Віктор Карамушка, національний лідер команди Проекту ПРООН/ГЕФ з відновлення екосистеми Чорного моря, та Наталя Мовчан, головний консультант Комітету ВРУ з питань екополітики, природокористування та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, у своїх виступах торкнулися особливостей Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, звітування щодо її впровадження, а також можливостей для участі громадськості.

            Те, що представники влади прийшли, а також виступили на презентації говорить про те, що вони готові співпрацювати. Але як? Саме питання форм залучення громадськості до підготовки Національних звітів залишається відкритим, оскільки кожна конвенція має свої особливості, і саме їх аналіз та апробування різних форм участі дозволить визначити оптимальний підхід. Хоча, ці питання також хвилювали представників екоНУО, велику увагу вони приділили питанням донорства проекту. З метою уникнення подальших непорозумінь, ЕкоПраво-Київ хоче наголосити на тому, що:

-  по-перше, здійснює вищевказаний проект за підтримки Організації Об’єднаних Націй з охорони навколишнього середовища (ЮНЕП). З метою якнайповнішого та ефективного виконання проектних цілей та завдань ЕкоПраво-Київ налагодила співпрацю з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, зокрема з національними координаторами (focal points) вищевказаних угод.

-  по-друге, проект ЕкоПраво-Київ не має жодного відношення до проекту ПРООН-ГЕФ "Оцінка національного потенціалу (ОНП) в сфері глобального екологічного управління в Україні", оскільки передбачає тільки сприяння участі громадськості у підготовці Національних звітів. Метою вищевказаного проекту ПРООН-ГЕФ є оцінка її можливостей виконання обов’язків, прийнятих в рамках глобальних екологічних конвенцій, зокрема конвенцій з питань зміни клімату, деградації земель, біорізноманіття, міграції водоплавних птахів, біобезпеки.

-   по-третє, тільки в результаті здійснення даного проекту ЕкоПраво-Київ зможе виробити зрозумілі, чіткі рекомендації щодо оптимальних шляхів залучення громадськості до підготовки Національних звітів, оскільки кожна угода має свої особливості для звітування, для того, щоб громадськість була дійсно залучено до процесу підготовки Національних звітів.

-  по-четверте, одним із основних завдань проекту є саме сприяння залученню громадськості до підготовки та обговорення Національних звітів через якомога оперативне інформування, а не їх написання, що є обов’язком Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

            З метою дослідження думки представників різних секторів суспільства щодо виконання міжнародних екологічних зобов’язань Україною, а також необхідності залучення громадськості до підготовки Національних звітів, ЕкоПраво-Київ під час презентації провела анкетування. За його результатами:

-    80 % респондентів найбільшою серед інших перешкод назвали відсутність узгодженої взаємодії  між усіма зацікавленими сторонами;

-  100 % респондентів вважають, що громадськість має право брати участь у процесі підготовки національних звітів;

-    80 % респондентів вважають, що процедура участі громадськості в процесі підготовки національних звітів повинна бути нормативно закріплена.

            Загалом, у презентації взяли участь близько 70 чоловік – представників Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства промислової політики України, Комітету Верховної Ради України з питань екополітики, природокористування та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Держаного комітету України з енергозбереження, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України по земельних ресурсах, Державного комітету статистики України, Державного комітету України по водному господарству, Державного комітету природних ресурсів України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління екології та природних ресурсів в м. Києві, Постійної Комісії з питань екологічної політики Київської міської ради, Посольства Фінляндії в Україні, ОБСЄ, наукових установ, НУО та широкої громадськості, засобів масової інформації.

Громадська еколого-правова організація „ЕкоПраво-Київ” залишається відкритою до співпраці з усіма зацікавленими сторонами.

***

            За додатковою інформацією звертайтеся до інформаційного координатора ЕкоПраво-Київ Валерії Котляренко за телефоном (044) 2545764 або 4951000*4478, або електронною поштою .