Контактна інформація:
Громадська еколого-правова організація "ЕкоПраво- Київ"

Адреса для листування:
Україна, 04119,
 Київ-119, а/с 51
тел/факс:
+38044 2545764
тел:
+38044 5857885

Email:

..Архів новин


 

ПРОЕКТ

ПЕРЕЛІК

розділів Національного повідомлення та організації-розробники

 

№ розділу

Назва розділу

Організація-розробник розділу

 

Вступ

УкрНДГМІ

1

Розширене резюме

УкрНДГМІ

2

Національні умови щодо викидів та абсорбції парникових газів

 

2.1

Державний устрій України

Держкомстат

2.2

Демографічна довідка

Держкомстат

2.3

Географічне розташування та природні ресурси

Держкомстат

2.4

Кліматичні умови

Держгідромет

2.5

Сучасний стан економіки

Мінекономіки

2.6

Енергетика

Мінпаливенерго

2.7

Транспорт

Мінтрансзвязку

2.8

Промисловість

Мінпромполітики

2.9

Відходи

Держжитлокомунгосп

2.10

Житловий фонд та міська інфраструктура

Держжитлокомунгосп

2.11

Сільське господарство

Мінагрополітики

2.12

Лісове господарство

Держкомлісгосп

2.13

Охорона навколишнього середовища

Мінприроди

3

Інформація про кадастри викидів та поглинання парникових газів

 

3.1

Виконання зобов’язань щодо Конвенції та Кіотського протоколу

Мінприроди

3.2

Сумарні викиди парникових газів

УкрНДГМІ

3.3

Викиди CO2

УкрНДГМІ

3.4

Викиди CH4

УкрНДГМІ

3.5

Викиди N2O

УкрНДГМІ

3.6

Викиди інших газів

УкрНДГМІ

3.7

Викиди та поглинання парникових газів у лісовому господарстві

Держкомлісгосп

4

Політика та заходи у сфері обмеження та скорочення викидів парникових газів та збільшення їх поглинання

 

4.1

Виконання зобов’язань щодо Конвенції та Кіотського протоколу

Мінприроди

4.2

Основні політичні рішення та напрямки діяльності щодо обмеження антропогенних викидів парникових газів та збільшення їх поглинання

Мінприроди, Мінекономіки, НАН

4.3

Енергетика

Мінпаливенерго

4.4

Транспорт

Мінтрансзв'язку

4.5

Промисловість

Мінпромполітики

4.6

Житлово-комунальне господарство

Держжитлокомунгосп

4.7

Сільське господарство

Мінагрополітики

4.8

Лісове господарство

Держкомлісгосп

5

Прогнози та загальний вплив політики та заходів

 

5.1

Виконання зобов’язань щодо Конвенції та Кіотського протоколу

Мінприроди

5.2

Прогноз споживання палива та викидів парникових газів в енергетиці

Мінпаливенерго

5.3

Прогноз споживання енергоресурсів та викидів парникових газів на транспорті

Мінтрансзв'язку

5.4

Прогноз споживання енергоресурсів та викидів парникових газів у промисловості

Мінпромполітики

5.5

Прогнози викидів парникових газів у житлово-комунальному господарстві

Держжитлокомунгосп

5.6

Прогноз викидів парникових газів у сільському господарстві

Мінагрополітики

5.7

Прогнози викидів та поглинання парникових газів у лісовому господарстві

Держкомлісгосп

5.8

Прогноз розвитку економіки та споживання енергоресурсів на перспективу

Мінекономіки, Мінпаливенерго, НАН

5.9

Очікувана динаміка викидів СО2 та інших парникових газів

Мінекономіки, НАН,

УкрНДГМІ

6

Оцінка вразливості, вплив зміни клімату та заходи з адаптації

 

6.1

Можливі сценарії зміни клімату

Мінприроди, НАН,

УкрНДГМІ

6.2

Сільське господарство

Мінагрополітики

6.3

Лісове господарство

Держкомлісгосп

6.4

Водні ресурси та зміна рівня морів

Держводгосп, Держгідромет

6.5

Вплив на здоров’я людини

МОЗ

7

Фінансові ресурси та передача технологій

 

7.1

Участь в багатосторонніх фінансових організаціях

Мінфін

7.2

Міжнародні проекти, пов’язані зі зміною клімату

Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінекономіки

8

Дослідження та системні спостереження

 

8.1

Загальна політика та питання фінансування

МОН, НАН, Держгідромет, УкрНДГМІ

8.2

Участь у міжнародних програмах та обміні інформацією

МОН, НАН, Держгідромет, УкрНДГМІ

8.3

Внутрішні програми в Україні

МОН, НАН, Держгідромет, УкрНДГМІ

9

Просвіта, підготовка кадрів, інформування громадськості

 

9.1

Просвіта та підготовка кадрів

МОН, Мінприроди

9.2

Інформування громадськості

Мінприроди, громадськість

9.3

Міжнародне співробітництво

Мінекономіки, МОН, Мінприроди, громадськість

 

Додатoк

 

1

Дані національної інвентаризації емісії та поглинання парникових газів за період 1990-2003 рр.

УкрНДГМІ