Контактна інформація:
Громадська еколого-правова організація "ЕкоПраво- Київ"

Адреса для листування:
Україна, 04119,
 Київ-119, а/с 51
тел/факс:
+38044 2545764
тел:
+38044 5857885

..Архів новин


 

Національне повідомлення України з питань зміни клімату

 Згідно Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН), кожна Сторона повинна звітувати про заходи з її впровадження.

 Зокрема, відповідно до п.2 ст.12 Конвенції кожна Сторона, включена до додатку І включає у своє національне повідомлення слідуючи види інформації:

а) докладний опис політики і заходів, які вона вжила для виконання своїх зобов’язань по статті 4,  
               
пункти 2а та 2б; і

б) конкретну оцінку впливу, який політика і заходи, вказані у попередньому підпункті а) справлять на  
               
антропогенні викиди із її джерел і абсорбцію її поглиначами парникових газів протягом періоду,
                вказаного у статті 4, пункт 2а.

 Україна підготувала своє Перше національне повідомлення, як передбачено умовами РКЗК ООН, на початку 1998 року. Після довгої перерви, Україна приступила до підготовки чергового – Другого (Четвертого) національного повідомлення.

Для опрацювання питань, пов’язаних з його підготовкою, у червні 2005 року Мінприроди України створено робочу групу з підготовки Другого національного повідомлення та розроблено проекти: Перелік розділів Другого національного повідомлення та організації-розробники та План-графік підготовки Національного повідомлення з питань зміни клімату.

 Останній день подання Четвертого (Другого для України) національного повідомлення – 1 січня 2006 року (рішення 4/КС.8).

 Готуючи свої національні повідомлення, Сторони, що входять до додатку І, повинні слідувати керівним принципам

Для підвищення транспарентності, порівнюваності та узгодженості національних повідомлень Сторони повинні будувати структуру своїх звітів згідно із планом-зразком, що міститься у керівних принципах РКЗК ООН, прийнятих на п’ятій сесії КС у Бонні (25 жовтня – 5 листопада 1999 року). Відповідно до яких, документ складається з дев’яти розділів.

 Інформація, яку потрібно представити в останньому розділі  національного повідомлення, повинна відображати діяльність Сторін, відповідно до статті 6 Конвенції (просвіта, підготовка кадрів й інформування громадськості), яка визнана Секретаріатом як важливий політичний інструмент для реагування на зміни клімату.

 Об’єм національного повідомлення визначається Стороною, яка його представляє. Однак, Сторонам потрібно прикладати всіх зусиль, для того щоб не допустити надмірного об’єму національних повідомлень і, цим самим, полегшити процес її розгляду.

 Національне повідомлення має бути подане однією з офіційних мов ООН. Вітається представлення Сторонами, що включені до додатку І, англомовного національного повідомлення.