Контактна інформація:
Громадська еколого-правова організація "ЕкоПраво- Київ"

Адреса для листування:
Україна, 04119,
 Київ-119, а/с 51
тел/факс:
+38044 2545764
тел:
+38044
5997885

..Архів новин


 

Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату

(РКЗК ООН)

            9 травня 1992 року в Нью-Йорку було прийнято Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату (РКЗК ООН). Україна підписала Конвенцію – 11 червня 1992 року на  Конференції
ООН з питань навколишнього середовища і розвитку в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 21 березня 1994 року Конвенція набула чинності. 29 жовтня 1996 року Україна ратифікувала Конвенцію, а 11 серпня 1997 року стала Стороною, згідно з процедурами ООН.

            Метою Конвенції є стабілізація концентрацій парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему.

            З метою конкретизації та посилення зобов’язань і механізмів Конвенції у 1997 році, після дворічних переговорів, був прийнятий Кіотський протокол про зміну клімату, який вступив в силу 16 лютого 2005 року. Основним досягненням Протоколу є визначення кількісних зобов’язань Сторін щодо зменшення викидів парникових газів і встановлення конкретних термінів отримання цих результатів. 

Звітування Сторін про заходи щодо впровадження РКЗК ООН 

Відповідно до статей 4.1 та 12 Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН), усі Сторони, в тому числі й Україна, що включена до додатку І Конвенції,  враховуючи свою спільну, але диференційовану відповідальність і свої конкретні національні й регіональні пріоритети, цілі та умови розвитку, зобов’язані подавати Конференції Сторін (КС) через Секретаріат наступні види інформації:

 а) національний кадастр антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами усіх парникових газів (ПГ), які не регулюються Монреальським протоколом, тією мірою, якою це можливо, використовуючи порівняльні методології, які будуть запропоновані і узгоджені на Конференції Сторін;

 b) загальний опис заходів, вжитих або передбачених Стороною, по здійсненню Конвенції; і

 c) будь-яку іншу інформацію, яку Сторона вважає за таку, що стосується досягнення мети Конвенції і                  є доречною для внесення у своє повідомлення, в тому числі, якщо це можливо, матеріали, що  
                
стосуються розрахунків глобальних тенденцій викидів.

              Конференція Сторін Конвенції визначила декілька типів звітів, керівних принципів та процедур, що відрізняються відповідно до обов’язків Сторін. Зокрема, Україна зобов’язана подавати Національний звіт про кадастр викидів парникових газів в Україні (щорічно) та Національне повідомлення України з питань зміни клімату (у відповідності до диференційованого графіку), які  виступають головними джерелами інформації для оцінки рівня реалізації Конвенції Сторонами та моніторингу прогресу Сторін в досягненні цілей Конвенції.

            Україна зробила перші кроки, спрямовані на виконання зобов'язань щодо надання інформації відповідно до Статей 4.1 та 12.1 РКЗКООН. На початку 1998 року Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України підготувало та подала до Секретаріату Конвенції Перше національне повідомлення України з питань зміни клімату, а у 2000 році направила щорічні національні кадастри джерел викидів та поглинання парникових газів за період 1991-1998 рр. Ці документи були підготовлені незалежними консультантами та експертами під загальною координацією Міністерства екології та природних ресурсів України.

      До 15 квітня 2005 року Україна повинна була представити матеріали про річний кадастр за 2003 рік, які складаються з національної доповіді про кадастри і таблиць, що відповідають загальній формі доповіді. Цей документ подається однією з офіційних мов ООН (вітається представлення Сторонами, що включені до додатку І, англомовної національної доповіді про кадастри).

            Відповідно до рішення 4/CP.8 Конференції Сторін Конвенції, Сторони, що входять до додатку І, повинні подати чергове Четверте національне повідомлення до 1 січня 2006 року.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до:

Юлії Гарник

т./ф.: +38044 254 5764

т.: +38044 585 7885

e-mail: [email protected]