Контактна інформація:
Громадська еколого-правова організація "ЕкоПраво- Київ"

Адреса для листування:
Україна, 04119,
 Київ-119, а/с 51
тел/факс:
+38044 2545764
тел:
+38044 5857885

Email:

..Архів новин


 

Національний звіт про кадастр викидів парникових газів в Україні

 

Відповідно до статей 4 та 12 Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН), Україна, як Сторона Конвенції, зобов’язана подавати Конференції Сторін (КС) через Секретаріат національний кадастр антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами усіх парникових газів (ПГ), які не регулюються Монреальським протоколом. Окрім того, Сторони, що входять до додатку І Конвенції, подають дані з інвентаризації викидів ПГ у своїх національних повідомленнях..

 

Матеріали про щорічні національні кадастри складаються з національного звіту про кадастри (НЗК) та таблиць, що відповідають загальній формі звіту (ЗФЗ). Звіт про національний кадастр містить детальну описову та цифрову інформацію, а загальна форма представлення кадастрів - резюме і секторальні таблиці, таблиці довідкових даних по секторах для повідомлення агрегованих факторів викидів і даних про діяльність.

 

Детальну і вичерпну інформацію про кадастри Сторони, включені  в додаток І, представляють КС через секретаріат Конвенції. Потрібно забезпечити, щоб НЗК мав транспарентний характер і містив доволі детальну інформацію, яка б дозволила здійснити розгляд кадастру. Ця інформація повинна включати всі часові ряди починаючи з базового (1990) року і закінчуючи останнім кадастровим роком, а також будь-які зміни, порівняно з раніше представленими кадастрами. Відповідно, національна інвентаризація викидів та поглинань парникових газів має включати повний спектр джерел викидів ПГ по Україні, а методи оцінки рівнів викидів ПГ повинні, по можливості, відповідати рекомендаціям Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК).

 

Національний кадастр подається щороку однією з офіційних мов ООН. Вітається представлення Сторонами, включеними до додатку І, коли це доречно, переклад національного звіту про кадастр англійською мовою. У 1999 році було підготовлено перший кадастр викидів та поглинання ПГ в Україні за 1990-1998 рр.

 

На восьмій сесії Конференція Сторін зобов’язала секретаріат публікувати на веб-сайті щорічні кадастри, які б складалися з НЗК та ЗФЗ, представлені усіма Сторонами, що включені у додаток І Конвенції.

 

Витяг з щорічних таблиць про подання національних кадастрів до КС РКЗК ООН сторонами, що входять до додатку І Конвенції)

(джерело: веб сайт Секретаріату РКЗК ООН)

 

 

 

Рік

НЗК/дата одержання звіту секретаріатом

ЗФЗ/дата одержання звіту секретаріатом

Веб адреса

2003

-

-

-

2004

НЗК

 20 лютого 2004

ЗФЗ

20 лютого 2004

-

2005

НЗК

27 травня 2005

ЗФЗ

27 травня 2005

www.menr.gov.ua

 

Кадастри ПГ, що представляються всіма Сторонами, які включені до додатку І, підлягають щорічному технічному розгляду. Процес технічного розгляду кадастрів проходить у 3 етапи:

а) першочерговa перевіркa річних кадастрів;

b) узагальнення і оцінку річних кадастрів;

с) розгляд індивідуальних річних кадастрів.

Так як всі етапи розгляду доповнюють один одного, як правило, для кожної сторони, включеної до додатку І, наступний етап починається лише після завершення попереднього.

 

Національний кадастр України за 2003 р. Пройшов перший етап - першочергову перевірку річних кадастрів, і як наслідок - на сторінці сайту Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату "National Reports/Національні звіти" у рубриці "Status reports 2005/Доповідь про стан справ 2005 р." (Сторін, що входять до додатку 1) розміщено Доповідь про стан справ щодо кадастру викидів  парникових газів в Україні за 2003 рік, поданого до Секретаріату 19 травня 2005 року (повторне подання звіту - 27 травня 2005 року).

Детальна інформація (англійською) знаходиться за адресою:
http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/inventory_review_reports/
application/pdf/2005_status_report_ukraine.pdf

 

З російською версією документу (переклад здійснено ЕкоПраво-Київ) можна ознайомитись,
            завітавши сюди (PDF 4,12 Мb).