Контактна інформація:
Громадська еколого-правова організація "ЕкоПраво- Київ"

Адреса для листування:
Україна, 04119,
 Київ-119, а/с 51
тел/факс:
+38044 2545764
тел:
+38044
5997885
 

..Архів новин


Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

 

25 червня 1998 року у м. Оргус (Данія) під час 4-ої Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього природного середовища „Довкілля для Європи” була підписана Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція). 6 липня 1999 року Україна ратифікувала конвенцію.

   Відповідно до положень Оргуської конвенції з метою сприяння захисту права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров'я та добробуту кожна із Сторін гарантує права на доступ  до інформації, на участь громадськості в процесі прийняття рішень і на доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, у відповідності до положень цієї Конвенції (ст. 1 Конвенції).       Відповідно до ст. 10 п. 2 Конвенції Сторони постійно контролюють хід виконання цієї Конвенції, беручи за основу регулярну інформацію, що надходить від Сторін.

   21-23 жовтня 2002 року у м. Лука (Італія) відбулася перша Нарада Сторін на якій було прийнято рішення 1/8 „Вимоги відносно надання інформації”. Відповідно до цього рішення Сторонам конвенції пропонується готувати доповідь про реалізацію конвенції в рамках консультативного процесу за участі громадськості та подавати її до Секретаріату не пізніше ніж за 120 днів до початку наради Сторін, для якої вони подаються. Крім того, в рішенні зазначено, що участь громадськості в процесі надання інформації сприятиме підвищенню якості та точності доповідей, а також підвищенню рівня довіри до процесу надання інформації.

            25 листопада 2004 року наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України було створено робочу групу (РГ) з підготовки Національної доповіді України про реалізацію впровадження Оргуської конвенції за форматом, запропонованим Секретаріатом Конвенції, а також затверджено відповідний план роботи.

            Громадська еколого-правова організація „ЕкоПраво-Київ” сприяла Мінприроди України у проведенні консультацій з громадськістю, збиранні і обробці зауважень та рекомендацій до проекту Національної доповіді.

            24 січня 2005 року Мінприроди України подала кінцевий варіант доповіді до Секретаріату Конвенції.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до:

т./ф.: (044) 254 5764

т.: (044) 4951000*4478